Table 1

Baseline patient characteristics (n=582)

ParameterValue
Age, years, mean (SD)52.83 (14.9)
Sex, male, n (%)179 (32.8)
Age at diagnosis of IBD, years, mean (SD)35 (17.6)
Type of IBD
 Crohn’s disease, n (%)327 (56.2)
 Ulcerative colitis, n (%)255 (43.8)
Operated193 (35.0)
 Crohn’s disease, n (%)156 (80.8)
 Ulcerative colitis, n (%)37 (19.2)
Time between IBD diagnosis and first surgery, years, mean (SD)7 (14.5)
 Surgery 1, n (%)65 (33.7)
 Surgery 2, n (%)41 (21.2)
 Surgery 3, n (%)31 (16.1)
 Surgery 4, n (%)13 (6.7)
 Surgery 5, n (%)6 (3.1)
 Surgery >5, n (%)37 (19.2)
First surgery
 Previous 0–5 years, n (%)30 (16.4)
 Previous 6–10 years, n (%)30 (16.3)
 Previous 11–15 years, n (%)25 (13.6)
 Previous 16–20 years, n (%)22 (15.3)
 Longer than 20 years, n (%)69 (37.9)
Medication for IBD, n (%)480 (82.5)
 Biologicals, n (%)217 (37.3)
 Corticosteroids, n (%)63 (10.8)
 Immunosuppressants, n (%)171 (29.4)
 Mesalamines, n (%)183 (31.4)
 Research, n (%)7 (1.2)
 Supportive, n (%)51 (8.8)
 Other, n (%)65 (11.2)
  • IBD, inflammatory bowel disease.;